Belmonte Beverage Group og Åpenhetsloven

Belmonte Beverage Group og Åpenhetsloven

Belmonte Beverage Group og Åpenhetsloven

Hos Belmonte Beverage Group tar vi vår forpliktelse til åpenhet og ansvarlighet på alvor. I tråd med den norske åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, arbeider vi kontinuerlig med å sikre at vår virksomhet, inkludert hele verdikjeden, opererer i samsvar med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi ønsker å være transparente med våre kunder og partnere om våre prosesser og tiltak i henhold til denne loven.

Hos Belmonte Beverage Group tar vi vår forpliktelse til åpenhet og ansvarlighet på alvor. I tråd med den norske åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, arbeider vi kontinuerlig med å sikre at vår virksomhet, inkludert hele verdikjeden, opererer i samsvar med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi ønsker å være transparente med våre kunder og partnere om våre prosesser og tiltak i henhold til denne loven.

Hos Belmonte Beverage Group tar vi vår forpliktelse til åpenhet og ansvarlighet på alvor. I tråd med den norske åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, arbeider vi kontinuerlig med å sikre at vår virksomhet, inkludert hele verdikjeden, opererer i samsvar med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi ønsker å være transparente med våre kunder og partnere om våre prosesser og tiltak i henhold til denne loven.

  1. Utvikling og implementering av retningslinjer

Vi har utviklet omfattende retningslinjer for menneskerettigheter og arbeidsforhold som alle våre leverandører og samarbeidspartnere må følge. Disse retningslinjene er basert på internasjonale standarder og beste praksis.

Vi har utviklet omfattende retningslinjer for menneskerettigheter og arbeidsforhold som alle våre leverandører og samarbeidspartnere må følge. Disse retningslinjene er basert på internasjonale standarder og beste praksis.

Vi har utviklet omfattende retningslinjer for menneskerettigheter og arbeidsforhold som alle våre leverandører og samarbeidspartnere må følge. Disse retningslinjene er basert på internasjonale standarder og beste praksis.

  1. Aktsomhetsvurderinger

Belmonte Beverage Group gjennomfører regelmessige aktsomhetsvurderinger for å identifisere og redusere risikoer for negative konsekvenser på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Dette innebærer grundige evalueringer av våre leverandørkjeder, fra vinprodusentene til distributørene.

Belmonte Beverage Group gjennomfører regelmessige aktsomhetsvurderinger for å identifisere og redusere risikoer for negative konsekvenser på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Dette innebærer grundige evalueringer av våre leverandørkjeder, fra vinprodusentene til distributørene.

Belmonte Beverage Group gjennomfører regelmessige aktsomhetsvurderinger for å identifisere og redusere risikoer for negative konsekvenser på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Dette innebærer grundige evalueringer av våre leverandørkjeder, fra vinprodusentene til distributørene.

  1. Klageordninger

Vi har etablert sikre og tilgjengelige kanaler for rapportering av bekymringer knyttet til brudd på menneskerettigheter eller arbeidsforhold. Alle ansatte og andre berørte parter kan anonymt rapportere gjennom disse kanalene, og vi garanterer full konfidensialitet og oppfølging av alle rapporterte saker.

Vi har etablert sikre og tilgjengelige kanaler for rapportering av bekymringer knyttet til brudd på menneskerettigheter eller arbeidsforhold. Alle ansatte og andre berørte parter kan anonymt rapportere gjennom disse kanalene, og vi garanterer full konfidensialitet og oppfølging av alle rapporterte saker.

Vi har etablert sikre og tilgjengelige kanaler for rapportering av bekymringer knyttet til brudd på menneskerettigheter eller arbeidsforhold. Alle ansatte og andre berørte parter kan anonymt rapportere gjennom disse kanalene, og vi garanterer full konfidensialitet og oppfølging av alle rapporterte saker.

  1. Årlig rapportering

Hvert år publiserer vi en detaljert redegjørelse som beskriver våre aktsomhetsvurderinger, identifiserte risikoer, og tiltak vi har iverksatt for å håndtere disse. Denne rapporten er lett tilgjengelig på vår nettside og gir innsyn i hvordan vi arbeider for å sikre ansvarlig virksomhet i hele vår verdikjede.

Hvert år publiserer vi en detaljert redegjørelse som beskriver våre aktsomhetsvurderinger, identifiserte risikoer, og tiltak vi har iverksatt for å håndtere disse. Denne rapporten er lett tilgjengelig på vår nettside og gir innsyn i hvordan vi arbeider for å sikre ansvarlig virksomhet i hele vår verdikjede.

Hvert år publiserer vi en detaljert redegjørelse som beskriver våre aktsomhetsvurderinger, identifiserte risikoer, og tiltak vi har iverksatt for å håndtere disse. Denne rapporten er lett tilgjengelig på vår nettside og gir innsyn i hvordan vi arbeider for å sikre ansvarlig virksomhet i hele vår verdikjede.

Fordeler for våre kunder og partnere

Ved å etterleve åpenhetsloven styrker vi tilliten og relasjonene til våre kunder og partnere. Åpenhet og ansvarlighet er fundamentalt for vårt selskap, og vi tror på at dette ikke bare er riktig etisk, men også gunstig for langsiktig suksess.

Ved å etterleve åpenhetsloven styrker vi tilliten og relasjonene til våre kunder og partnere. Åpenhet og ansvarlighet er fundamentalt for vårt selskap, og vi tror på at dette ikke bare er riktig etisk, men også gunstig for langsiktig suksess.

Ved å etterleve åpenhetsloven styrker vi tilliten og relasjonene til våre kunder og partnere. Åpenhet og ansvarlighet er fundamentalt for vårt selskap, og vi tror på at dette ikke bare er riktig etisk, men også gunstig for langsiktig suksess.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du mer informasjon om hvordan vi håndterer åpenhetsloven? Ikke nøl med å kontakte oss. Vi er her for å besvare dine spørsmål og gi ytterligere innsikt i våre prosesser.

Har du spørsmål eller ønsker du mer informasjon om hvordan vi håndterer åpenhetsloven? Ikke nøl med å kontakte oss. Vi er her for å besvare dine spørsmål og gi ytterligere innsikt i våre prosesser.

Har du spørsmål eller ønsker du mer informasjon om hvordan vi håndterer åpenhetsloven? Ikke nøl med å kontakte oss. Vi er her for å besvare dine spørsmål og gi ytterligere innsikt i våre prosesser.

Belmonte Beverage Group er stolt av å være en ansvarlig aktør i vinindustrien, og vi er forpliktet til å opprettholde høye standarder for åpenhet og ansvarlighet i alt vi gjør. Takk for at du støtter vårt arbeid mot en mer rettferdig og ansvarlig forsyningskjede.

Belmonte

Beverage Group

Belmonte

Beverage Group

Belmonte

Beverage Group